School open per 2 juni 2020

School open per 2 juni 2020

Op 20 mei hebben wij jullie geïnformeerd over hoe wij het onderwijs per 2 juni vorm willen gaan geven. (zie onderaan dit bericht)

Doordat wij een regionale school zijn komen er veel leerlingen van buiten Gouda naar onze school. Deze leerlingen zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer.

Om de druk op het openbaar vervoer tijdens de spits te ontlasten hebben wij besloten om de schooltijden per 2 juni aan te passen zodat leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer niet tijdens de spits hoeven te reizen.

ROOSTER PER 2 JUNI
WE VERWACHTEN DE LEERLINGEN VAN DE VERSCHILLENDE LEERJAREN OP DE VOLGENDE MOMENTEN OP SCHOOL:

Leerjaar Dag Start lessen Einde lessen
1 maandag 10.00 uur 15.00 uur
2 woensdag 10.00 uur 15.25 uur
3 dinsdag 10.00 uur 15.00 uur
4 vrijdag 10.00 uur 12.35 uur
4 *Enkele leerlingen van klas 4 starten om 11.25 uur.
Deze leerlingen worden door de mentor geïnformeerd! 
11.25 uur 14.00 uur
5

 

5 *Een aantal leerlingen

van klas 5 starten om 11.45 uur. Deze leerlingen worden door

de mentor geïnformeerd!

 

donderdag 10.00 uur

 

11.45 uur

13.15 uur

 

15.00 uur

Opvang leerlingen ouders vitale beroepen (op aanmelding). maandag t/m vrijdag 10.00 uur 14.00 uur

 

Een half uur voor het begin van de eerste les wordt gebruikt als inlooptijd. Leerlingen kunnen in die tijd zoveel mogelijk gespreid de school binnen komen en naar het lokaal gaan waar zij les hebben.

 

Voor alle overige informatie verwijzen wij jullie naar de brief van 20 mei 2020.

Vriendelijke groet,

Directie GSG Het Segment

 

 

Gouda, 20 mei 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op dinsdagavond 19 mei heeft Minister-president Mark Rutte wederom een persconferentie gegeven. Uit deze persconferentie kwam naar voren dat er sprake is van versoepeling van enkele maatregelen.

De deuren van de scholen voor Voortgezet Onderwijs gaan op 2 juni weer open. Maar de lessen zullen dan niet starten zoals we gewend waren. We hebben een alternatief rooster gemaakt om vanaf 2 juni 2020 groepjes leerlingen toe te laten in de school. Elke dag is er één leerjaar aan de beurt om op school te komen.

De leerlingen komen vooral op school voor lessen in praktijkvakken, contact met de mentor, oefenen voor examens, examens en opvang van leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen. Daarnaast zal het theorieonderwijs op afstand een vervolg krijgen op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn.

Wij hebben de afgelopen weken er alles aan gedaan om een verantwoorde start te kunnen maken waarbij de gezondheid van de leerlingen en ons personeel voorop staat. Er is een protocol opgesteld met behulp van experts waarbij we de richtlijnen van de RIVM, GGD en VO-raad in acht nemen.

 

Dat zorgt ervoor dat er voor leerlingen, maar ook voor u als ouder(s)/verzorger(s) andere regels gelden dan normaal.

De nieuwe regels vanaf 2 juni zijn:

Vervoer van en naar school:
 • Ouder(s)/verzorger(s) mogen het schoolplein en de school zonder afspraak niet betreden.
 • Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind op school brengen, zetten hun kind bij de vogelkooi (Van Bergen IJzendoornpark) of op het parkeerterrein (Winterdijk) af. Houd afstand tot andere auto’s die leerlingen afzetten. Laat uw kind alleen naar het toegangshek lopen.
 • Fietsers en voetgangers houden 1½ meter afstand van elkaar.
 • Leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.
 • Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.
 • Daar waar het voor leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer niet mogelijk is om zonder gebruik te maken van het OV op school te komen, is als uiterste consequentie, het gebruik van OV – buiten de spits – toegestaan.
 • Voor leerlingen die toch met het OV reizen, denk aan de verplichte mondkapjes.
IN EN OM DE SCHOOL:
 • De leerlingen gaan één voor één de school binnen en desinfecteren hun handen. Ze gaan dan direct naar het leslokaal volgens hun rooster.
 • In school zijn verplichte looproutes.
 • In de lokalen wordt op 1½ meter afstand van elkaar lesgegeven of gewerkt.
 • De leerlingen eten en drinken in de lokalen.
 • De kantine en drink/eet automaat zijn gesloten. Zorg dus zelf voor voldoende eten en drinken.
 • De kluisjes worden niet gebruikt. De leerlingen houden de telefoon gedurende de dag bij zich. In het schoolgebouw is de telefoon uitgeschakeld.
 • Leerlingen, die G&D of techniek op hun rooster hebben staan, worden verzocht oude kleding aan te doen.
 • Leerjaar 2 en 3 hebben buiten gym. Er wordt niet omgekleed, dus trek gemakkelijke kleding aan.
 • Aan het einde van de lesdag gaan de leerlingen zo gespreid mogelijk de school uit.
 • Komt u uw zoon of dochter met de auto ophalen, parkeer dan uw auto en laat uw kind naar u toekomen.

Hopelijk kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat onze school Covid-19 vrij blijft!

 

Als directie hebben wij besloten, onder de gegeven omstandigheden, dat we ons vooral bezig gaan houden met beperkte basisactiviteiten. Dit houdt in dat alle extra activiteiten vooralsnog gecanceld worden. De lessen lopen door tot aan de grote vakantie volgens het schema van hierboven.

 • In de periode tot aan 2 juni krijgen de leerlingen op school de gelegenheid om examens te doen en te oefenen voor branche-examens. Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd door de mentor!
 • Kinderen van ouder(s)/verzorger(s) met vitale beroepen kunnen op school opgevangen worden. Ook wanneer de thuissituatie onhoudbaar wordt kunnen leerlingen opgevangen worden op school. Dit gaat in overleg. In beide situaties dient dit via mail te worden aangegeven! atmkoops@segmentgouda.nl
 • De eindexamengesprekken van onze schoolverlaters uit de klassen 5 gaan gewoon door. Deze gesprekken zijn op 26 en 28 mei 2020. Leerlingen hebben hier een uitnodiging voor ontvangen.
  De uitslag van het examen wordt op
  DONDERDAG 4 juni 2020 om 12 uur bekend gemaakt op onze website. We beraden ons op dit moment hoe de diploma-uitreiking plaats gaat vinden.
 • De laatste weekactiviteiten komen te vervallen. (sportdag, bioscoop, bbq etc.) We verzorgen lessen tot aan de grote vakantie.
 • De stages gaan vanaf dinsdag 2 juni weer van start! Op dit moment zijn alle stagebegeleiders drukdoende om de stagebedrijven te benaderen met de vraag of onze leerlingen weer welkom zijn in de bedrijven. U zult begrijpen dat dit vanwege de Corona-crisis niet vanzelfsprekend is. Een aantal bedrijven kampt met problemen of mogen maar een beperkt aantal personen in het bedrijf hebben. Dit kan als gevolg hebben dat de stage (nog) niet van start kan gaan! De stagebegeleiders zullen met de leerlingen communiceren of zij weer welkom zijn in het bedrijf of instelling en onder welke voorwaarden.
 • Alle aangekondigde studie(mid)dagen komen te vervallen tot aan de grote vakantie, met uitzondering van de studiemiddag op donderdagmiddag 18 juni 2020 en studiedag 1 juli 2020. Deze twee gaan wel door! Op 18 juni en 1 juli is er ook geen theorieonderwijs vanuit huis. Dit in verband met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar en het gegeven dat het personeel op deze dagen op school aanwezig is.
 • De IOP-gesprekken gaan gewoon door maar vinden niet plaats op school. De mentoren nemen hier initiatieven in om u bereiken met behulp van videoconference/beeldbellen/ etc. De stagebegeleiders zullen apart van de mentor contact zoeken met u en de leerlingen.
 • Ook de voorlichtingsavond over onze brancheopleidingen en de nieuwe MBO 1-opleidingen is niet doorgegaan en gaat in de komende periode ook niet door. Om u deze voorlichting niet te onthouden, hebben we besloten om hier een informatiefilmpje van te maken. Dit filmpje is hier te zien op onze site. Heeft u dan nog vragen hierover dan kunt u contact opnemen met ons.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Vriendelijke groet,

Namens de directie
Arian Koops

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

Informatiefilm brancheopleidingen klassen 3

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de klassen 3, Jullie hebben vrijdag 12 maart een brief ontvangen met informatie over de keuze voor de brancheopleidingen. Klik hier om naar de pagina t...

Lees meer »

VIP rondleiding nieuwe leerlingen en hun ouders!

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen onze open avonden helaas niet doorgaan. Wij willen u toch heel graag onze school laten zien. Daarom hebben we vanaf 1 maart 2021 speciale VIP-rondleidingen! VIP-r...

Lees meer »

Invulling lessen per 5 januari 2021

Lessen na de kerstvakantie In de week voor de kerstvakantie heeft Minister-President Mark Rutte in zijn toespraak een lockdown afgekondigd. Deze lockdown duurt voorlopig tot 19 januari 2021 en geldt ...

Lees meer »