Onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand

Gouda, 19 maart 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s)

De school is gesloten en dat betekent dat we ons onderwijs de komende weken op een andere manier gaan organiseren.

Veel docenten van GsG Het Segment hebben afgelopen week al diverse contacten gehad met hun leerlingen over thuis te maken opdrachten. Naar het zich laat aanzien blijft de school voorlopig dicht. Het is goed voor leerlingen om bezig te blijven met hun schoolwerk in een bepaald ritme.

Onderwijs op afstand

Klas 1,2 en 3
Vanaf maandag 23 maart aanstaande zal de leerling van zijn mentor per mail of WhatsApp een rooster ontvangen. Het streven is dat de leerling per dag ongeveer 3 uur bezig is met school. Hiermee hopen wij regelmaat en een zinvolle dagbesteding voor onze leerlingen aan te bieden.

Dagelijks zal de mentor contact hebben met zijn of haar leerlingen om te horen hoe het gaat en eventueel uitleg te geven over opdrachten die niet duidelijk zijn voor de leerling. De mentor maakt hier per leerling afspraken over.

Klas 4
De mentor neemt aan het begin van iedere week contact op met zijn of haar leerlingen per e-mail of waar nodig per telefoon. Doelstellingen van dit contact is het opgeven van thuiswerk: gericht op de branche of uitstroom en om te informeren hoe het met de leerlingen gaat en of er bijzonderheden zijn. Daarnaast zal ook de docent die normaal de AVO-lessen geeft wekelijks contact hebben met de leerlingen over werk dat zij thuis moeten maken.

Klas 5 arbeidsgerecht
De leerlingen van klas 5 arbeidsgericht hebben op het gebied van de theorievakken individuele leervragen. De mentor zal wekelijks persoonlijk contact hebben met al zijn leerlingen om te horen hoe het met de leerling gaat en bespreekt leervragen en gaat kijken hoe hier vorm aan te geven.

Klas 5 leergericht
De mentor heeft met al haar leerlingen contact over te maken werk. Zij maakt met de leerlingen afspraken en is op afgesproken momenten gedurende de week beschikbaar voor de leerlingen.

Laptop in bruikleen
Voor het volgen van onderwijs op afstand gebruiken leerlingen hun eigen device (PC, laptop, Chromebook, tablet). Leerlingen die daar thuis niet de beschikking over hebben, bieden wij de mogelijkheid om een laptop (aantal beschikbaar) van school te lenen. Leerlingen die hier gebruik van willen maken kunnen dit aan hun mentor laten weten.

Ophalen laptop, boeken of andere spullen
We kunnen ons voorstellen dat leerlingen bepaalde boeken, een laptop of andere spullen nodig hebben. Hiervoor stellen wij de school open op maandag 23 maart 2020 volgens onderstaand rooster:

Klassen 1: 9.00 uur tot 9.30 uur

Klassen 2: 10.00 uur tot 10.30 uur

Klassen 3: 11.00 uur tot 11.30 uur

Klassen 4: 12.00 uur tot 12.30 uur

Klassen 5: 13.00 uur tot 13.30 uur

Voorwaarden:

>          Leerlingen kunnen uitsluitend komen binnen de tijd die boven aangegeven is.

>          Zieke leerlingen komen niet naar school!

>          Na het ophalen van de spullen, gaan de leerlingen direct terug naar huis.

>          Als er geen noodzaak is om naar school te komen dan thuisblijven!

 

Ziek- en betermeldingen
Als leerlingen niet in staat zijn om thuis aan de slag te gaan met hun schoolwerk, dan vragen wij u om uw zoon/dochter per mail (info@segmentgouda.nl) ziek te melden. Zodra de leerling weer hersteld is, vernemen wij dat ook graag per mail.

Communicatie
Wij zullen u de komende tijd waar mogelijk op de hoogte blijven houden over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de gevolgen voor ons onderwijs. Ook op onze website vindt u hier informatie over.

Ten slotte
We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie: van leerlingen zal veel zelfstandigheid gevraagd worden. Daarbij blijft onderwijs op afstand onderwijs. Het is niet vrijblijvend! Van onze docenten vragen wij een grote inspanning om de lessen op een andere, ongebruikelijke manier vorm te geven. Ook voor u als ouder(s)/verzorger(s) is dit een nieuwe situatie. Met elkaar hopen we het onderwijs voor onze leerlingen op een passende manier in te vullen.

 

Met vriendelijke groeten,

Directie GSG Het Segment

 

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

CORONANIEUWS 1 APRIL

CORONA NIEUWS 1 APRIL 2020 Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), De ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis volgen elkaar snel op. Gisteren heeft de regering laten weten dat de scholen in ieder gev...

Lees meer »

Contact met GGD/schoolarts

informatiebrief ggd Wilt u als ouder meer informatie over Corona of andere dingen? Of wilt u contact hebben met de schoolarts? Dan kunt u contact opnemen met de GGD. Via onderstaande link komt u bij ...

Lees meer »

Onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand Gouda, 19 maart 2020 Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s) De school is gesloten en dat betekent dat we ons onderwijs de komende weken op een andere manier gaan organiseren...

Lees meer »