Corona-update 11 Mei 2020

Corona-update 11 Mei 2020

Gouda, 11 mei 2020

 

Geachte Ouder(s)/Verzorger(s),

Hoewel het kabinet de beperkingen rond de Coronacrisis stapsgewijs verruimd en dus kijkt wat er in onze maatschappij wel kan in plaats van wat er niet kan, hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van een ernstige crisis. Niet alleen met betrekking tot de volksgezondheid maar ook inzake de economie. Het Corona-virus en de maatregelen die genomen zijn door het kabinet, hebben grote impact op onze maatschappij. En dus ook voor het onderwijs.

De deuren van de scholen voor Voortgezet Onderwijs gaan naar alle waarschijnlijkheid op 2 juni weer open. Maar de lessen zullen dan niet starten zoals we gewend waren.
We hebben een alternatief rooster gemaakt om vanaf 2 juni 2020 groepjes leerlingen toe te laten in de school. Vooral voor lessen in praktijkvakken, contact met de mentor, oefenen voor examens, examens en opvang van leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen.

Ook voor de periode tot 2 juni verwelkomen we zeer beperkt leerlingen op school. Het theorieonderwijs op afstand blijft voorlopig in werking.
Wij doen als school er alles aan om een verantwoorde start te kunnen maken waarbij de gezondheid van de leerlingen en ons personeel voorop staat.
Wij hebben samen met een groot deel van ons team een protocol opgesteld. Een protocol waarbij we de richtlijnen van de RIVM, GGD en VO-raad in acht nemen.

Als directie hebben wij besloten, onder de gegeven omstandigheden, dat we ons vooral bezig gaan houden met beperkte basisactiviteiten. Dit houdt in dat alle extra activiteiten vooralsnog gecanceld worden.

Concreet betekent dit het volgende:

 • In de periode tot aan 2 juni krijgen de leerlingen op school de gelegenheid om examens te doen en te oefenen voor branche-examens. Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd door de mentor!
 • Kinderen van ouder(s)/verzorger(s) met vitale beroepen kunnen op school opgevangen worden. Ook wanneer de thuissituatie onhoudbaar wordt kunnen leerlingen opgevangen worden op school. Dit gaat in overleg. In beide situaties dient dit via mail te worden aangegeven! atmkoops@segmentgouda.nl
 • De eindexamengesprekken van onze schoolverlaters uit de klassen 5 gaan gewoon door. Deze gesprekken zijn op 26 en 28 mei 2020. Leerlingen ontvangen hier een uitnodiging voor.

Leerlingen hebben in de eindfase van klas 5 de laatste opdracht niet kunnen doen vanwege de Corona-crisis. Dit is overmacht!
De opdrachten over de gehele schoolperiode die gekoppeld zijn aan de eisen van het examen, zijn afdoende voor het eindresultaat.
Dus het ontbreken van de laatste opdracht in de laatste fase van klas 5 heeft geen invloed op het uiteindelijke resultaat.

 • Tot de grote vakantie komen leerlingen vanaf 2 juni 2020 van een bepaald leerjaar één dag per week naar school voor een contactmoment met de mentor en krijgen deze schooldag vooral praktijkvakken. Tevens is er een mentoruur. De roosters hiervoor zullen wij binnen kort met alle betrokkenen delen.
  Daarnaast kunnen leerlingen op school oefenen voor examens en examens doen.
 • Het theorieonderwijs blijft op afstand georganiseerd
 • Alle activiteiten die buiten het basisaanbod vallen, komen vooralsnog te vervallen. Mocht er door het kabinet een verdere verruiming van maatregelen worden afgekondigd dan beraden wij ons als directie op een eventuele aanpassing van de afspraken.
  Dit houdt in dat de diploma-uitreiking op 1 juli in de Goudse schouwburg komt te vervallen. Alle activiteiten in de slotweek komen te vervallen. De lessen zullen volgens het rooster doorgang vinden tot aan de grote vakantie.     
 • Alle aangekondigde studie(mid)dagen komen te vervallen tot aan de grote vakantie, met uitzondering van de studiemiddag op donderdagmiddag 18 juni 2020 en studiedag 1 juli 2020. Deze twee gaan wel door! Op 18 juni en 1 juli is er ook geen theorieonderwijs vanuit huis. Dit in verband met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar en het gegeven dat het personeel op deze dagen op school aanwezig is.
 • De IOP-gesprekken gaan gewoon door maar vinden niet plaats op school. De mentoren nemen hier initiatieven in om u bereiken met behulp van videoconference/beeldbellen/ etc. De stagebegeleiders zullen apart van de mentor contact zoeken met u en de leerlingen.
 • Ook de voorlichtingsavond over onze brancheopleidingen en de nieuwe Mbo 1-opleidingen is niet doorgegaan en gaat in de komende periode ook niet door. Om u deze voorlichting niet te onthouden, hebben we besloten om hier een informatiefilmpje van te maken. Dit filmpje zal over twee weken te zien zijn op onze site. Heeft u dan nog vragen hierover dan kunt u contact opnemen met ons.

 

Tot slot nog enkele zaken die te maken hebben met volgend schooljaar:

 • de ouderbijdrage van € 50,- per leerling per schooljaar komt te vervallen
 • de bijdrage voor het schoolkamp van €75,- komt te vervallen
 • de eigen bijdrage van € 55,- van examens van brancheopleidingen komt te vervallen.
 • leerlingen krijgen een tegemoetkoming in de kosten voor het reizen naar een stagebedrijf op de stagedagen wanneer de leerling stage loopt in een plaats die anders is dan de woonplaats.

 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Vriendelijke groet,

Arian Koops

directeur

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

Hoe werkt alles in de school?

Kijk naar het volgende filmpje om te zien hoe het allemaal gaat op school! [embed]https://youtu.be/O-F1SHekVw8[/embed] Extra toevoegingen: denk aan de juiste kleding voor de vakken die je h...

Lees meer »

School open per 2 juni 2020

Op 20 mei hebben wij jullie geïnformeerd over hoe wij het onderwijs per 2 juni vorm willen gaan geven. (zie onderaan dit bericht) Doordat wij een regionale school zijn komen er veel leerlingen van...

Lees meer »

Informatiefilm entreeopleidingen en arbeidstrajecten

Informatiefilm over de arbeids- en entreeopleidingen die met ingang van het schooljaar 2020-2021 worden aangeboden bij ons op school . Klik hier om naar de voorlichtingsfilm te gaan....

Lees meer »