CORONANIEUWS 1 APRIL

CORONA NIEUWS 1 APRIL 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

De ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis volgen elkaar snel op. Gisteren heeft de regering laten weten dat de scholen in ieder geval tot en met dinsdag 28 april dicht zullen blijven. Deze dag valt binnen de Meivakantie die tot 6 mei duurt. Tot die tijd zal de school dus zeker nog gesloten zijn.

Onderwijs op afstand

Het kan jullie niet ontgaan zijn dat de mentoren en ook andere docenten de afgelopen weken hard aan de slag gegaan zijn om het onderwijs op afstand vorm te geven. Van veel ouder(s) en leerlingen hebben wij positieve geluiden gehoord over de wijze waarop wij dit georganiseerd hebben. De komende weken zullen wij deze manier van werken continueren. De mentor zal ook de komende tijd het contact met thuis onderhouden.

Vitale beroepen

Zoals eerder gemeld, is de school gesloten. Behalve dan voor kinderen waarvan één van de ouders in ‘vitale beroepen’ werken. Ouders moeten eerst alles proberen om zelf opvang te regelen. Mocht dit niet lukken dan kunnen deze ouders aankloppen bij school voor opvang van hun kinderen. Voor meer informatie over vitale beroepen verwijzen wij u naar onze website: www.segmentgouda.nl

Wanneer één van de ouders van onze leerlingen werkzaam is in één van de ‘vitale’ beroepsgroepen en opvang noodzakelijk is, verzoeken wij deze ouders een mail te sturen naar de directeur van de school, de heer A. Koops.

Zijn mailadres is:

atmkoops@segmentgouda.nl

Kwetsbare leerlingen

Nu de school langer gesloten blijft en veel gezinnen thuis op elkaar aangewezen zijn kunnen er spanningen ontstaan die tot onveilige situaties kunnen leiden. Mocht dit bij u thuis het geval zijn dan vragen wij u om dit bij de mentor te melden. De mentor zal dit met de directie en het zorgteam bespreken en kijken of wij vanuit school hier iets in kunnen betekenen.

Belangrijke keuzes

Alle leerlingen uit de klassen 2,3,4 en 5 ontvangen donderdag 2 april een envelop thuis. In deze envelop zit een brief met een antwoordformulier. Leerlingen uit de klassen 2 moeten aangeven welke twee sectoren zij willen gaan volgen in klas 3.

Leerlingen uit de klassen 3 moeten aangeven welke sectorkeuze zij maken voor klas 4, maar ook welke brancheopleiding(en) daarbij passen. Daarnaast moeten de leerlingen een keuze maken of zij het arbeidstrajectwillen volgen of de MBO 1 opleiding bij ons op school.

Voor de leerlingen die nu in klas 4 of 5 zitten. Welke brancheopleidingen ga ik kiezen in de vijfde klas binnen de uitstroomsector die ik gekozen heb? Maar ook, ga ik in de vijfde klas het arbeidstraject volgen of ga ik starten met een MBO 1 opleiding bij ons op school? Ook voor leerlingen die eerst het arbeidstraject hebben gevolgd is het mogelijk om de entree-opleiding te starten.

Naast de papieren versie bestaat ook de mogelijkheid om via onze website bovenstaande keuzes aan school door te geven. Mocht je twijfelen over bepaalde keuzes bespreek dit met je ouder(s)/verzorger(s) en met je mentor.

I.v.m. voorbereidingen voor cursusjaar 2020-2021 hebben wij jullie keuze graag voor 10 april binnen.

I.O.P. gesprekken

Op dit moment zouden er op school en ook na de meivakantie I.O.P. gesprekken plaats vinden.

I.v.m. de sluiting van de school en onduidelijkheid wanneer die weer open zal gaan zullen we hier een andere vorm voor hanteren. De komende tijd zal de mentor met zijn/haar mentor leerling via de telefoon of andere middelen, een gesprek hebben om het I.O.P. voor te bereiden. De mentor en eventueel de stagebegeleider zullen daarna met u als ouder(s) / verzorger(s) een afspraak maken om samen met de leerling het I.O.P. gesprek via telefoon of beeldbellen enz., te houden.

Daar waar nodig en mogelijk kan er voorafgaand of er na een zorggesprek plaatsvinden.

Stages

Ook de stages gaan tot na de meivakantie niet door. Rond 21 april zullen we vanuit de regering te horen krijgen of de scholen weer open gaan na 5 mei. Mocht dit zo zijn dan beginnen op 6 mei ook de stages weer. Moet de school ook na 5 mei nog dicht blijven dan gaan de stages ook nog niet beginnen op 6 mei.

Examens

Normaal gesproken zouden nu de examens van de brancheopleidingen op de agenda staan. Vanwege de Corona-crisis zijn deze uitgesteld. We doen er alles aan om de examens af te nemen op het moment dat dit weer verantwoord is. Hierbij houden we ons aan de adviezen van het kabinet en het RIVM.

Met betrekking tot de examens van de entree-opleiding is nog weinig duidelijk. We zijn hier afhankelijk van het MBO Rijnland. Zodra we meer weten communiceren we dit met u via de mentor.

Verlenging schoolduur Praktijkonderwijs

Veel leerlingen in het Praktijkonderwijs, die voor 1 augustus 2020 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, maken in deze bijzondere tijd gebruik van de regeling verlenging schoolduur Praktijkonderwijs. Dit kan zijn omdat de baan op dit moment niet door gaat of omdat er stagnatie heeft plaatsgevonden in het leerproces door de Coronacrisis. Ook wanneer leerlingen alsnog de Mbo-opleiding willen volgen bij ons op school, bestaat de mogelijkheid om verlenging schoolduur Praktijkonderwijs aan te vragen. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u mailen met Arian Koops.

atmkoops@segmentgouda.nl

Communicatie

Wij zullen u de komende tijd waar mogelijk op de hoogte blijven houden over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de gevolgen voor ons onderwijs. Ook op onze website vindt u hier informatie over.

Ten slotte

We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie: Onderwijs op afstand blijft het uitgangspunt. Van leerlingen zal veel zelfstandigheid gevraagd worden.

Het is niet vrijblijvend! We verwachten van onze leerlingen inzet om het onderwijsproces te volgen. Van onze docenten vragen wij een grote inspanning om de lessen op een andere, ongebruikelijke manier vorm te geven. Ook voor u als ouder(s)/verzorger(s) is dit een nieuwe situatie. Met elkaar hopen we het onderwijs voor onze leerlingen op een passende manier in te vullen.

 

Met vriendelijke groeten,

Directie GSG Het Segment

 

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

Hoe werkt alles in de school?

Kijk naar het volgende filmpje om te zien hoe het allemaal gaat op school! [embed]https://youtu.be/O-F1SHekVw8[/embed] Extra toevoegingen: denk aan de juiste kleding voor de vakken die je h...

Lees meer »

School open per 2 juni 2020

Op 20 mei hebben wij jullie geïnformeerd over hoe wij het onderwijs per 2 juni vorm willen gaan geven. (zie onderaan dit bericht) Doordat wij een regionale school zijn komen er veel leerlingen van...

Lees meer »

Informatiefilm entreeopleidingen en arbeidstrajecten

Informatiefilm over de arbeids- en entreeopleidingen die met ingang van het schooljaar 2020-2021 worden aangeboden bij ons op school . Klik hier om naar de voorlichtingsfilm te gaan....

Lees meer »