Lessen starten maandag om 10.15 uur

Lessen starten maandag om 10.15 uur

Nieuwsbericht 7 januari 2022.

We wensen jullie allemaal een heel goed 2022!

Afgelopen maandag 3 januari is duidelijk geworden dat we vanaf maandag 10 januari weer naar school mogen om de lessen te volgen. Dit is natuurlijk goed nieuws.

Let op: De lessen starten om 10.15 uur!

De stages gaan weer van start. De stagebegeleiders hebben contact gehad met het bedrijf. Mocht de stage in een enkel geval niet doorgaan dan heeft de stagebegeleider hierover contact met uw zoon of dochter!

Niet alle WEP-bedrijven voor de WEP-stages zijn al open. De leerlingen uit het derde leerjaar gaan maandag 10 januari naar WEP-stage of worden opgevangen op school.

De branchecursussen gaan in principe weer van start! Mochten de instellingen of opleidingsinstituten de aankomende week nog niet starten dan zullen we dat communiceren met de leerlingen.

Om het onderwijs veilig en verantwoord te kunnen organiseren zijn er verschillende aanvullende maatregelen. We noemen ze nog maar eens…….

1,5 meter

 • Leerlingen hoeven geen afstand te houden.
 • Personeel houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar. Dit hoeft niet naar leerlingen, maar mag wel.

Mondkapje

 • Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens verplaatsingen in de school. Dit is bij wet geregeld!

Testen

 • Leerlingen en personeel worden vriendelijk verzocht tweemaal per week preventief een zelftest te doen. Deze testen zijn gratis te verkrijgen via de mentor!

Aanwezigheid leerlingen en medewerkers

 • Alle leerlingen zijn welkom op school. We verwachten dat alle leerlingen aanwezig zijn in de lessen.
 • Iedereen met corona-gerelateerde klachten blijft thuis en laat zich testen bij de GGD.
 • Ouders/verzorgers zijn helaas niet welkom in school. Uitzonderingen daargelaten.

De docenten openen bij binnenkomst in het lokaal de ramen en de deur voor goede ventilatie.

 • Na de laatste les gaan de leerlingen weer z.s.m. naar huis.
 • Leerlingen hebben de ruimte om pauze te houden. Dit kan op het plein, in de voetbalkooi of in de aula.

Hygiënemaatregelen

 • Bij binnenkomst van het gebouw kan iedereen gebruikmaken van het desinfectie pompje bij de ingang.
 • Handen wassen. Er is voldoende zeep in de toiletgroepen en klassen aanwezig.
 • Alle ramen zijn zo veel mogelijk open. Zorg eventueel voor een extra trui/vest.
 • Het ventilatiesysteem op GsG Het Segment is gecontroleerd. Alle ruimten voldoen aan de eisen die hieraan worden gesteld door het RIVM.

Bij ziekte van de leerling verzoeken wij om dit nog steeds te melden via ons telefoonnummer 0182-513620. Leerlingen die stage lopen, moeten ook op school worden ziekgemeld. De leerling informeert zelf de praktijkbegeleider. 
U meldt uw kind af vóór het eerste lesuur (08.20 uur). Als de leerling weer beter is willen wij u vragen dit te laten weten aan ons.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

Zaterdag 5 februari Open Ochtend!

Op zaterdag 5 februari hebben wij een open ochtend. De ochtend start om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Om 10.30 uur start er een voorlichting voor ouder(s)/verzorger(s).  Op dinsdag 15 februari...

Lees meer »

Studiemiddag 26 januari gaat niet door; lessen gaan door volgens rooster

Op woensdag 26 januari staat er een studiemiddag voor het personeel gepland. Vanwege de coronamaatregelen gaat deze studiemiddag niet door. Dit betekent dat de lessen op woensdag 26 januari doorgaan ...

Lees meer »

VIP rondleidingen voor nieuwe leerlingen en hun ouders!

VIP-rondleiding Wij hebben we vanaf woensdag 12 januari tot aan de voorjaarsvakantie speciale coronaproof VIP-rondleidingen! Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur k...

Lees meer »