Invulling lessen per 5 januari 2021

Invulling lessen per 5 januari 2021

Lessen na de kerstvakantie

In de week voor de kerstvakantie heeft Minister-President Mark Rutte in zijn toespraak een lockdown afgekondigd. Deze lockdown duurt voorlopig tot 19 januari 2021 en geldt ook voor het onderwijs, met uitzondering van enkele vormen van onderwijs. Het Praktijkonderwijs is zo’n uitzondering. Wij mogen fysiek les geven maar het is aan de scholen zelf hoe zij dat organiseren. 

Naast besmettingen bij ons personeel en in verband met een stijging van het aantal besmettingen in ons land, die naar verwachting nog zal oplopen door de feestdagen en de onlangs vastgestelde mutatie van het virus, hebben we besloten onze lessen voor de komende weken zodanig te organiseren dat
– de leerlingen van de klassen 1,2 en 3 naar school komen volgens een aangepast rooster.

– de leerlingen van de klassen 4 en 5 theorielessen online krijgen en voor de praktijklessen naar school komen.(of brancheopleidingen)

Een paar belangrijke zaken op een rijtje:
 • Stages gaan gewoon door vanaf 5 januari 2021, mits de leerlingen terecht kunnen in de bedrijven. Mochten de stages niet door gaan dan zijn de leerlingen op de stagedagen vrij. Voor horeca zijn workshops zoals voor de kerstvakantie. 
 • De stagebegeleiders van onze school hebben de bedrijven op donderdag 17 december hierover geïnformeerd.
 • Wij doen als school er alles aan om een verantwoorde doorstart te kunnen maken waarbij de gezondheid van de leerlingen en personeel voorop staat. Ook van de stagebedrijven!
 • Er is een aangepast rooster waarbij we zoveel mogelijk in halve groepen werken.
 • Wij volgen de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in een protocol van de GGD.
 • Ook op advies van de GGD zullen we de komende tijd eten in de klas en niet meer in de aula.
 • De kantine is gesloten. Er kan dus geen eten en drinken gekocht worden.
 • De leerlingen gaan, nadat zij hun spullen in de kluis hebben gedaan direct naar de klas.
 • De pauzes zullen we splitsen.
 • De IOP-gesprekken zullen alleen plaatsvinden op de daarvoor geplande avonden en na schooltijd.
 • Gymlessen gaan de komende weken niet door.
 • Leerlingen van de klassen 4 en 5 zijn verplicht om in de online lessen te verschijnen. Wanneer dit niet het geval is zal dit gezien worden als verzuim.
 • Leerlingen die met de taxi gebracht en gehaald worden, kunnen eventueel op school wachten.
 • De regels rond Corona blijven geldig.
 • Een aantal branchecursussen gaan gewoon door. De mentor zal dit met de leerling bespreken.
Heb je nog vragen? Neem contact met ons op

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

Informatiefilm brancheopleidingen klassen 3

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de klassen 3, Jullie hebben vrijdag 12 maart een brief ontvangen met informatie over de keuze voor de brancheopleidingen. Klik hier om naar de pagina t...

Lees meer »

VIP rondleiding nieuwe leerlingen en hun ouders!

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen onze open avonden helaas niet doorgaan. Wij willen u toch heel graag onze school laten zien. Daarom hebben we vanaf 1 maart 2021 speciale VIP-rondleidingen! VIP-r...

Lees meer »

Invulling lessen per 5 januari 2021

Lessen na de kerstvakantie In de week voor de kerstvakantie heeft Minister-President Mark Rutte in zijn toespraak een lockdown afgekondigd. Deze lockdown duurt voorlopig tot 19 januari 2021 en geldt ...

Lees meer »