Predicaat Excellente school!

Op 27 juni j.l. hebben we voor de zesde achtereenvolgende keer het predicaat excellent mogen ontvangen. Kregen we de vorige keer het predicaat excellent uit handen van de toenmalige minister Arie Slob, nu werd het predicaat in een bomvolle aula overhandigd, aan een leerling van de bovenbouw, door Iris Berkhout, directeur van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Onze school is sinds 2013 onafgebroken een Excellente School op basis van een school-breed profiel. De nadruk lag deze keer op het werken in de bovenbouw van de school, om te laten zien hoe de school de leerlingen begeleidt naar werk en vervolgonderwijs. 

Uit het juryrapport;

GsG Het Segment bereikt haar doelen door opbrengstbewust te werken. Dat brengt met zich mee dat er veel afstemming en persoonlijke aandacht in de school te zien is. Pas als een leerling gezien wordt als persoon, die zijn eigen mogelijkheden en talenten heeft en ook kent, kan hij tot volle bloei komen.

De jury zag en hoorde dit overal in de gesprekken en tijdens de rondleiding in de school. Zo vertelde een leerling die erg dyslectisch is, dat de school hem heeft geholpen zijn droom om kraandrijver te worden, waar te maken. Door een persoonlijk traject en via zijn stagebedrijf is hij bij datzelfde bedrijf nu werkzaam als kraandrijver. Dit laat zien dat voor de bovenbouw de brancheopleidingen cruciaal zijn. Door de combinatie van leren op school en leren in een bij de leerling passend bedrijf, kan een leerling zijn talenten aanspreken en laten groeien. Door de begeleiding op school leert een leerling zichzelf kennen en ontwikkelt hij zelfstandigheid en eigenaarschap. 

In de loop van de jaren heeft de school heel veel brancheopleidingen voor de bovenbouw weten te realiseren, afgestemd op de behoefte van de leerlingen. De samenwerking met bedrijven is intensief en flexibel. Daarnaast kunnen de leerlingen een schooldiploma praktijkonderwijs behalen. Er is ook een groep leerlingen die een mbo 1-opleiding volgt op de eigen school.

Enkele ouders van onze school hebben meegewerkt aan de gesprekken met de jury. Ook de ouders zijn positief over de individuele aanpak van de school : “De kinderen staan centraal, niet de output of het systeem.” En: “De school levert op maat.” De intensieve begeleiding is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

De school is zijn tijd ver vooruit. De toekenning van het predicaat mag dan ook geen verassing zijn. 

IMG 2699

U zult begrijpen dat we erg blij zijn met het predicaat excellent, een erkenning voor iedereen die elke dag bezig is om het optimale voor leerlingen te realiseren. 

Naast de ijs-traktatie gaat de hele school naar de Efteling in het nieuwe schooljaar. Excellent word je met elkaar… dan moet je dat ook vieren met elkaar!

Ander nieuws

Vacature onderwijsassistent Groen&dierverzorging
Wij zijn op zoek naar een onderwijsassistent die bij ons op school bij het vak Groen & dierverzorging wil ondersteunen!Klik hier voor de volledige vacature:...
Open dagen en avonden
Ook dit jaar hebben wij weer meerdere open avonden/ochtenden voor nieuwe leerlingen. Tijdens deze momenten kunnen de leerlingen uitgebreid kennis maken met onze...