Update Coronamaatregelen 22-04-2020

Update Coronamaatregelen 22-04-2020

Gouda, 22 april 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Gisteren heeft de regering laten weten dat de (speciale) basisscholen vanaf 11 mei hun deuren weer zullen openen voor leerlingen. De meeste leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zullen, om en om, de helft van de tijd naar school gaan.

Het voortgezet onderwijs gaat mogelijk op 1 juni weer van start. Rond 20 mei zal de regering hier meer duidelijkheid over geven. Voor onze school geldt dat deze ook na de meivakantie nog gesloten zal zijn en het onderwijs op afstand gecontinueerd wordt.

Onderwijs op afstand

Zoals gezegd zal na de meivakantie op 6 mei onderwijs op afstand door mentoren en docenten weer voortgezet worden. We merken dat veel leerlingen ondanks het feit dat de meeste graag praktisch bezig zijn heel goed thuis bezig zijn met hun “schoolwerk”. Ook de afgelopen weken ontvingen wij van diverse ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen waardering over de wijze waarop mentoren en andere docenten het onderwijs vormgeven. De mentor zal ook na de meivakantie het contact met thuis onderhouden.

Vitale beroepen en kwetsbare leerlingen

Afspraken zoals eerder gemeld in de mail die wij op 1 april stuurde over vitale beroepen en kwetsbare leerlingen blijven gelden. Deze kunt u teruglezen op onze website: www.segmentgouda.nl

I.O.P. gesprekken

Mentoren zijn voor de meivakantie begonnen met het voeren van de I.O.P. gesprekken via telefoon of beeldbellen met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Ook na 5 mei zullen zij hier mee doorgaan.

De mentor maakt hier met ouder(s)/verzorger(s) een afspraak over.

Daar waar nodig en mogelijk kan er voorafgaand of na het I.O.P. gesprek een zorggesprek plaatsvinden met de betrokken zorgbegeleidster.

Gezien de huidige situatie zal de stagebegeleider een aparte afspraak maken met leerling en ouder/verzorger om informatie met betrekking tot stage te bespreken en waar van toepassing afspraken te maken voor de stage van komend schooljaar.

Stages

Ook de stages gaan na de meivakantie niet door. Rond 20 mei zullen we vanuit de regering te horen krijgen of ook de scholen voor voortgezet onderwijs weer open gaan op 1 juni. Mocht dit zo zijn dan gaan we er van uit dat dan ook de meeste stages weer zullen beginnen. Moet de school ook na 1 juni nog dicht blijven dan gaan de stages ook nog niet beginnen op 1 juni. We zullen u hier over informeren als wij daar meer duidelijkheid over kunnen geven.

Examens

Normaal gesproken zouden nu de examens van de brancheopleidingen op de agenda staan. Vanwege de Coronacrisis zijn deze uitgesteld. We doen er alles aan om de examens af te nemen op het moment dat dit weer verantwoord is. Hierbij houden we ons aan de adviezen van het kabinet en het RIVM. Op dit moment zijn wij aan het inventariseren en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om examens af te nemen. Waar nodig zullen de betreffende leerlingen naar school komen om nog te oefenen voor de examens. Zodra we dit duidelijk hebben zullen we dit aan de betreffende leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) laten weten.

Met betrekking tot de examens van de entree-opleiding is nog weinig duidelijk. We zijn hier afhankelijk van het MBO Rijnland. Zodra we meer weten communiceren we dit met u via de mentor.

Werkweek klassen 1 en 2

Vanwege de Coronoacrisis is de werkweek voor de klassen 1 en 2 helaas niet door gegaan. Aan ouder(s)/verzorger(s) die de ouderbijdrage voor de werkweek betaald hadden is het betaalde bedrag door school teruggestort. Eén dezer dagen zult u dit op uw betaalrekening terug zien.

Communicatie

Wij zullen u de komende tijd waar mogelijk op de hoogte blijven houden over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de gevolgen voor ons onderwijs. Ook op onze website vindt u hier informatie over.

Ten slotte

We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie: Onderwijs op afstand blijft het uitgangspunt. Van leerlingen zal veel zelfstandigheid gevraagd worden.

Het is niet vrijblijvend! We verwachten van onze leerlingen inzet om het onderwijsproces te volgen. Van onze docenten vragen wij een grote inspanning om de lessen op een andere, ongebruikelijke manier vorm te geven. Ook voor u als ouder(s)/verzorger(s) is dit een nieuwe situatie. Met elkaar hopen we het onderwijs voor onze leerlingen op een passende manier in te vullen.

Voor nu ondanks alles een fijne meivakantie gewenst.

 

Met vriendelijke groeten,

Directie GSG Het Segment

 

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

Hoe werkt alles in de school?

Kijk naar het volgende filmpje om te zien hoe het allemaal gaat op school! [embed]https://youtu.be/O-F1SHekVw8[/embed] Extra toevoegingen: denk aan de juiste kleding voor de vakken die je h...

Lees meer »

School open per 2 juni 2020

Op 20 mei hebben wij jullie geïnformeerd over hoe wij het onderwijs per 2 juni vorm willen gaan geven. (zie onderaan dit bericht) Doordat wij een regionale school zijn komen er veel leerlingen van...

Lees meer »

Informatiefilm entreeopleidingen en arbeidstrajecten

Informatiefilm over de arbeids- en entreeopleidingen die met ingang van het schooljaar 2020-2021 worden aangeboden bij ons op school . Klik hier om naar de voorlichtingsfilm te gaan....

Lees meer »