Leerlingenraad

Denk en beslis mee over hoe het beter kan op school

Wil je mee denken en mee beslissen over hoe het beter kan op school? Dat kan in de leerlingenraad! In de leerlingenraad vertegenwoordigen leerlingen alle andere leerlingen van de school. Een leerlingenraad wordt gekozen door de leerlingen. 

Uit elke klas wordt elk jaar een klassenvertegenwoordiger gekozen voor de Leerlingenraad. Twee docenten leiden de vergaderingen. Elk jaar zijn er 6 vergaderingen. Bij deze vergaderingen is vaak ook meneer Koops aanwezig. Bij de vergadering is ook altijd een docent aanwezig die in de MR zit. Deze docent zorgt ervoor dat de dingen die de leerlingen besproken hebben, ook bekend zijn bij de Medezeggenschapsraad van de school.

DSC09732

Een leerlingenraad is een groep leerlingen die als vertegenwoordigers optreden namens alle leerlingen op de school. Een leerlingenraad wordt gekozen door de leerlingen.

Het is niet zo gebruikelijk om op een school voor Praktijkschool een leerlingenraad te hebben. Toch hebben wij ervoor gekozen wel te werken met een leerlingenraad en het werkt goed. De leerlingen van onze school hebben genoeg ideeën die ze graag met elkaar willen bespreken en waar ze ook daadwerkelijk iets mee willen doen. Door een leerlingenraad weten we als directie en team wat er speelt onder de leerlingen en waar hun interesses liggen. Ook zijn de leerlingen actief betrokken bij het organiseren van schoolfeesten. Tijdens vergaderingen met de docenten worden dingen die uit de leerlingenraad komen besproken. Ook in de MR komt elke keer de leerlingenraad ter sprake.

Elk jaar wordt er in alle klassen een klassenvertegenwoordiger gekozen. Uit de klassen 1,2 en 3 zit er uit elke klas een leerling in de leerlingenraad. In de boovenbouw zijn dit er minimaal 3 per leerjaar.
De leerlingenraad wordt begeleid door twee docenten. Een van deze docenten zit ook in de MR.

De leerlingenraad heeft 6 keer per jaar vergadering. Dit gebeurt meestal tijdens schooltijd. Als leerlingen op stage zijn dan geven zij van tevoren hun belangrijke punten door.
De Leerlingenraad-leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 zijn er wel altijd allemaal. Voorafgaand aan het overleg krijgen de leerlingen de bespreekpunten te zien, zodat ze er alvast over na kunnen denken. De leerlingenraad zorgt er onder anderen voor dat de schoolfeesten geregeld worden, ze zorgen ervoor dat de zaken die spelen onder de leerlingen besproken worden tijdens het overleg (afval op het schoolplein, vuilnisbakken in de aula, meer zitplekken op het schoolplein etc.). Ze denken mee over onderwerpen waar de docenten mee komen en ze helpen mee met de uitvoering van de plannen die gemaakt worden tijdens het overleg.

Laatste nieuws

Geslaagden 2024
De volgende leerlingen zijn geslaagd voor hun Diploma Praktijkonderwijs:...
Stagemarkt 2024
Op dinsdag 5 maart vond onze stagemarkt plaats. Tijdens deze markt presenteren de schoolverlaters hun stage in een echte marktkraam. Leerlingen van de andere kl...